Wat doen verenigingen in de deeleconomie?

Kunnen zij als collectief een rol spelen in de deeleconomie of
staan zij er buiten, net als Bo-rent, Van der Valk en Hertz?
Tekst: Rob Goijen en Brigitte Wieman in VM Magazine.

U kunt dit bericht delen

Verenigingen = delen?

De deeleconomie is hot. In tegenstelling tot het gewone delen, komt er bij deeleconomie-initiatieven zoals Peerby, Airbnb en Snappcar wel geld aan te pas. Ook zie je dat in deze economievorm het vaak individuen zijn die iets aanbieden en niet primair bedrijven. Het succes van de deelinitiatieven wordt waarschijnlijk maar gedeeltelijk verklaard door de sociale drijfveer om verantwoord met onze grondstoffen om te gaan. Belangrijke succesfactoren lijken het financiële voordeel, het unieke persoonlijke product en de vrijheid die deze initiatieven aan afnemers bieden. Wel de lusten van die auto, niet de lasten. Wel slapen in een prachtige unieke kamer in hartje New York maar geen torenhoge hotelrekening.

Hoe nieuw is dit?

De deeleconomie is zeker niet nieuw. Een vereniging is natuurlijk zelf een vorm van deeleconomie avant la lettre. Wat wel nieuw is, is de inzet van technologie, hierdoor kan vraag en aanbod beter gekoppeld worden en is het bereik groter. De deeleconomie-applicaties gaan steeds verder. Ze slaan voorkeuren op, meten het gebruik en weten door middel van GPS waar een gebruiker zich bevindt. Door deze data te verzamelen en te verbinden, kunnen deze platforms hun applicaties en diensten continu verbeteren. Transparantie en vertrouwen zijn daarbij van groot belang om een deelinitiatief te laten slagen.

Toevoegen

Wat kunnen verenigingen leren van de Ubers en Thuisafgehaald? Veel verenigingen genieten het vertrouwen van hun leden. Ze hebben geen winstoogmerk en bieden door hun rechtsvorm automatisch transparantie. Als het goed is zelfs inspraak van de gebruikers/leden. Ook het financiële voordeel van collectief inkopen komt bij een vereniging terug bij de leden. Hiermee lijken ‘vrijheid’, ‘persoonlijk/uniek’ en ‘de inzet van technologie’ de belangrijkste overgebleven uitdagingen voor verenigingen waarover wat te leren valt van de deelplatforms.

Beknellend of onbeperkt

Het lid zijn van een vereniging wekt nu vaak geen gevoel van vrijheid op. Verenigingen werken vaak met lidmaatschappen die een groeiende groep mensen ervaart als beknellend. Op het eerste oog lijken abonnementen/lidmaatschappen dan ook aan het einde van hun levenscyclus te komen: Pechhulp op afroep in plaats van als jaarabonnement. Nu.nl in plaats van een abonnement op een krant. Maar toch ontstaan er juist ook weer lidmaatschappen. Zo had Spotify in augustus 2016 39 miljoen betalende abonnees. In maart van dat jaar waren dat er trouwens nog 30 miljoen. Het muziekaanbod van Spotify is zo groot dat abonnees het abonnement niet ervaren als een beperking van hun keuzevrijheid, maar juist als een vergroting ervan. Ook de Nederlandse artikelaanbieder Blendle groeide van augustus 2015 tot augustus 2016 van 500.000 naar 1.000.000 leden/gebruikers. Via Blendle krijg je toegang tot artikelen uit bijna alle kranten en bladen en kies je op artikelniveau zelf welke je wilt afnemen.

Zelf uniek maken

Spotify en Blendle zijn niet alleen mooie voorbeelden van vrijheid bieden maar ook van persoonlijk maken. De meeste Spotify-gebruikers stellen hun eigen speellijsten samenstellen en delen deze met anderen. En dat alles met een gemak die niets toont van de wirwar van auteursrechten die daarachter schuil moet gaan. Ook hier maakt de inzet van technologie het verschil. Niet verwonderlijk dat Daniel Ek, de CEO van Spotify van huis uit programmeur is. Blendle selecteert op basis van je eigen aangegeven voorkeuren maar ook door slimme techniek die je klik- en aankoopgedrag monitort, de voor jou relevante artikelen. Deze krijg je als suggesties aangereikt. Niet alleen passief, maar ook actief op die momenten waarvan Blendle weet dat je graag leest. Zo kan binnenkort bijvoorbeeld de bewegingssnelheid van je telefoon worden gemeten. Blijkt dat jij vaak leest als je met 100 km per uur voortbeweegt (je zit dan waarschijnlijk in een trein) dan krijg je een push-bericht met voor jou geselecteerde artikelen zodra gedetecteerd wordt dat jouw telefoon zich met die snelheid voortbeweegt.

Persoonlijk en uniek opereren

Voor verenigingen liggen er tal van kansen om meer persoonlijk en uniek te opereren. De leden zijn met naam en toenaam bekend. Toch is de communicatie met de leden vaak nog algemeen en onpersoonlijk. Leer van Spotify dat de selectie die mensen zelf maken het meest perfect past. Bied onderzoeksresultaten dynamisch aan zodat leden zelf selecties kunnen maken, inzoomen en zo de data persoonlijk relevant maken. Monitor wanneer een lid de tijd neemt om jouw informatie te lezen en maak op basis daarvan persoonlijke verzendmomenten. Durf selecties te maken in je berichtgeving om beter aan te sluiten bij persoonlijke interesses. Sluit een bijzonder scherpe energiedeal die niet alleen geldt voor het aangesloten bedrijf maar ook voor de ondernemer thuis. Biedt binnen de vertrouwde verenigingsomgeving het platform om niet alleen kennis en ervaringen te delen maar juist ook samen nieuwe kennis te ontwikkelen.

Aantrekkingskracht

‘Ik wil alleen betalen voor wat ik gebruik.’ Een wens die menig vereniging van tijd tot tijd te horen krijgt. Gebruikers van Spotify hoor je niet klagen over het enorme aanbod terwijl ze maar naar een fractie ervan luisteren. Blijkbaar is de mix van de abonnementsprijs, de waarde van de wel beluisterde muziek en de lonkende mogelijkheid steeds de nieuwste muziek tot je beschikking te hebben, goed. Steeds het nieuwste tot je beschikking hebben, dat heeft een niet te onderschatten aantrekkingskracht. Via je vereniging de exclusieve toegang hebben tot de nieuwste producten en diensten dat geeft als geen ander waarde aan het lidmaatschap. Om deze toegangsrol te kunnen spelen moeten verenigingen innovaties voor hun branche een topprioriteit geven. Dit gaat verder dan het in de gaten houden wat de gevestigde fabrikanten op de markt gaan brengen. Het vereist een scherpe neus voor maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en samenwerking universiteiten, bedrijven en start-ups.

Stel je voor

En voor je het weet ben je als vereniging steeds meer en meer aan het doen. Terwijl veel verenigingen inzien dat ze focus moeten aanbrengen om waarden te kunnen creëren. Is dit dan niet het moment om als verenigingen samen ook meer aan deeleconomie te doen? Om een backoffice, producten of diensten te delen? Want stel dat je jouw leden het beste kan bieden van wat andere branche- en beroepsverenigingen al hebben bedacht en ontwikkeld, zonder daarbij je identiteit te verliezen? Een mooie inkoopdeal die vereniging x heeft geregeld, een goed onderzoek dat vereniging Y heeft gedaan en een handig advies dat weer een andere vereniging heeft opgesteld? Je vergroot de keuzevrijheid en kan ondertussen zelf je focus houden op die punten die innovatief, uniek en topprioriteit zijn voor jouw leden. Gezamenlijk gebruik van verenigingsmiddelen tegen een deeleconomie-prijs. Met welke verenigingen zou jij zo willen samenwerken? En wat houd je daarbij tegen? De techniek in ieder geval niet.

U kunt dit bericht delen