Een goed gevoel over de contributiefactuur.

Hoe goed de vereniging het ook doet, de contributiefactuur zal bij weinig leden
een prettig gevoel opwekken. Hoe kunnen we contributie betalen nu leuke maken?

U kunt dit bericht delen

Contributie lijkt soms een beetje op belastingen. In de afgelopen verkiezingsstrijd leek belasting bijna geen thema. Toch wordt het nieuwe belastingstelstel een van de belangrijkste onderwerpen waar een nieuwe regeringsploeg haar tanden in gaat zetten. Een pittige strijd over draagkracht en grondslag is hierbij onvermijdelijk. Niemand wil te veel betalen. Maar wat zou het teweegbrengen als je op je belastingaangifteformulier zou kunnen aangeven waar je wilt dat  jouw belastingbijdrage nu specifiek aan wordt besteed? Aan ouderenzorg, nieuwe wegen of juist onderwijs? Zo’n simpele vraag levert veel kennis op voor politici en zal grote invloed hebben op de politieke keuzen die worden gemaakt. Maar ook op de manier waarop hierover verantwoording wordt afgelegd aan de kiezers én de betrokkenheid van die kiezers. De beroemde kloof tussen burger en politiek kan hiermee een stukje kleiner worden gemaakt en het draagvlak voor belastingen groter. Zeker als we ook nog eens met elkaar afspreken dat een aanzienlijk deel van onze belastingpot daadwerkelijk verdeeld wordt op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie.

Blije gevers

Ook van de goededoelenwereld valt een hoop te leren over blije gevers. Het aantal trouwe donateurs van goede doelen daalt en het aantal incidentele donateurs neemt toe (onderzoek door Bekkers, Schuyt en Couwenberg, 2015). Goede doelen springen daarop in door steeds meer voor afgebakende projecten te werven: bestemd geven. Zo merkte het Oogfonds dat fondsenwerving veel gemakkelijker verliep toen zij niet om een algemene bijdrage vroegen, maar om een specifieke bijdrage voor de aanschaf van vijf netvliescamera’s. Met deze prijzige camera’s kunnen oogartsen bij te vroeg geboren baby’s netvliesloslating vroegtijdig constateren en blindheid voorkomen. Natuurlijk hielp het dat dit doel, pasgeboren baby’s, een hoge vertederingsfactor heeft. Maar er was meer dat zorgde voor het grote succes waardoor er vijf van deze camera’s konden worden aangeschaft en verspreid over het land. Donateurs vonden het fijn precies te weten waar hun geld naartoe ging. Het doel was concreet, tastbaar en kon ook op redelijke termijn worden bereikt waardoor de bijdrage snel werd beloond met een goed gevoel.

HOE LEUKER

Met welke aanpassingen in de verenigingsfinanciering kan een vereniging experimenteren om meer betrokkenheid en blije gevers te krijgen?
Een tweetal suggesties.

1. Contributie toebedelen - invloed met je geld

Knip de verenigingsactiviteiten op in concrete, overzichtelijke en aansprekende doelen. Becijfer wat het behalen van elk doel kost en laat dit ook zien aan de leden. Vraag elk individueel lid vervolgens hoeveel van zijn contributie aan welk doel of welke doelen moet worden besteed. Overweeg om die doelen die van de leden niet voldoende geld toebedeeld krijgen ook niet uit te voeren. Richt je CRM-systeem zo in dat je de leden die een bepaald doel steunen speciaal voordeel dat verwant is aan dit doel zoals korting op na- en bijscholing als je training en onderwijs steunt.

2. Creëer meerdere vormen van betrokkenheid bij je vereniging

Initiatieven die geld via crowdfunding werven, bieden vaak de mogelijkheid om in verschillende gradaties bij te dragen. Aan de verschillende bijdragen worden verschillende voordelen gekoppeld. Zo leverde een bijdrage tot 25 dollar je bij de Coolest een eervolle vermelding op. Voor een bijdrage van 185 dollar kreeg je daadwerkelijk een exemplaar van de koelbox wanneer de productie zou starten en voor een bijdrage van 2000 dollar kwam de uitvinder als barman naar jouw feest met het prototype van de Coolest voordat deze verkrijgbaar zou zijn.

Betrokken bij doel

Ook de Nierstichting heeft haar fondsenwerving aangepast. Naast de algemene donatiewerving kan een donateur nu ook specifiek geven voor de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Donateurs die speciaal voor dat doel geven, worden ook op de hoogte gehouden van de resultaten die geboekt worden bij het uitvinden van deze nier. De betrokkenheid van deze donateurs bij het doel blijft daardoor bestaan en is groot.

Contributie is crowdfunding

Eigenlijk vertonen verenigingscontributie en crowdfunding veel gelijkenissen. Want maakt het uit of je nu geld ophaalt om de Coolest te kunnen produceren (die hippe coolbox voorzien van gadgets die bijna aan zijn crowdfundingsucces ten onder ging) of om de btw op fietsen omlaag te krijgen?Je wilt iets realiseren en zoekt daar geld voor. En crowdfunding blijkt niet alleen geschikt voor een leuk product. Mensen investeren via crowdfunding ook in dingen waar ze zelf niet direct belang bij hebben of beter van worden. Gewoon omdat ze iets belangrijk vinden en mogelijk willen maken. Een mooi voorbeeld hiervan is drummer Lars Nijman. Deze jonge talentvolle drummer wilde graag studeren aan Berklee College en startte een crowdfundingactie om het hoge collegegeld van deze befaamde instelling te betalen. En met succes. Vele mensen wilden hem nagenoeg belangeloos financieel steunen en na twee maanden werven kon hij naar Berklee!

Directe link

Verenigingen doen dingen die hun leden, maar ook potentiële leden belangrijk vinden. Sterker nog, een goede vereniging zet zich in voor die zaken die de leden zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden. Toch hoor je zelden een lid trots vertellen over wat zijn bijdrage mogelijk heeft gemaakt. Contributie wordt betaald als lumpsum voor alle diverse activiteiten van een vereniging. Een directe link tussen een specifiek doel, het resultaat en de bijdrage wordt niet gelegd.

Segmenteren

Behalve bestemd geven, kun je experimenteren met het differentiëren in gift en tegenprestatie. De vereniging Spierziekten werkt met een systeem waarbij je volger, abonnee of lid kunt worden. Elke vorm kent andere voordelen. Zo krijgen leden bij deze vereniging als belangrijke extra de mogelijkheid om toponderzoekers te ontmoeten. Door verschillende vormen van betrokkenheid aan te bieden wordt bijdragen aan de vereniging laagdrempelig, maar ook leuker. Je kiest zelf hoe je betrokken bent en weet precies wat je meer krijgt als je meer betaalt. Zorg ook hier dat je backoffice deze segmentatie goed aankan zodat je alle type ‘ondersteuners’ op maat kunt bedienen. En besteed aandacht aan het samenstellen van aantrekkelijke pakketten met zeker ook exclusieve en bijzondere voordelen. Ongetwijfeld zijn er veel meer goede voorbeelden binnen de wereld van verenigingen en daarbuiten. Heb jij interessante ervaringen met nieuwe contributievormen die leden prettig vinden? Deel deze met collega-verenigingsprofessionals, bijvoorbeeld in de DNA linkedIngroep voor verenigingsprofessionals, dan maken we samen verenigingen leuker.