DE KRACHT VAN VERBINDING

Stb Goede Doelen; de software-totaaloplossing voor de charitatieve sector

Als charitatieve of NGO-instelling werkt u met donateurs, vrijwilligers, sponsors en relaties. U heeft te maken met fondsenwerving, nalatenschappen en collectes, maar ook met bestedingsdoelen, campagne-management en giftenadministratie. Marketing en communicatie spelen een steeds belangrijkere rol nu traditionele subsidievormen wegvallen en de nieuwe generatie donateurs zich aandient. Maar ook de transparantie naar stakeholders en de maatschappij als geheel stelt hogere eisen. Met Stb Goede Doelen beschikt u over een up-to-date en innovatieve software-oplossing waarmee u mensen, processen en data kunt verbinden. Met kennis van de historie, maar ook van de meest recente ontwikkelingen van fondsenwerving, wet- en regelgeving en multichannel marketing mogelijkheden.

“Vroeger hadden we een rij ordners nodig en waren we uren bezig om informatie te zoeken en te vergelijken. Met het systeem van Stb krijg je alles met een muisklik op je scherm.”

MEER KLANTVERHALEN