• Branchespecifieke oplossingen
  • 30 jaar Kennis
  • Veilige Cloud Software

Het online vergadercentrum als bindmiddel voor jouw vereniging

Het faciliteren van de meerdere werkgroepen, waaronder commissies, bestuur en werkgroepen, is bij verenigingen een essentiële en arbeidsintensieve taak. Veel verenigingen veranderen ook van ‘traditionele verenigingen’ naar ‘communities’, waarbij het steeds meer gaat over hoe leden met elkaar en de vereniging verbonden kunnen worden.

Online samenwerken

Samenwerkingen dienen ter realisatie van bepaalde doelen en geven deelnemers een bepaalde rol, bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester of lid. Grotere samenwerkingen kennen soms ook de rol van meelezer: mensen die wel inzicht in de stukken hebben, maar geen formeel lid van de samenwerking zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld secretaresses. Vaak dienen er per samenwerking documenten te worden opgeslagen, zoals statuten, aanmelding nieuwe leden etc.

Vergaderen

Veel werkgroepen organiseren vergaderingen, waarbij de leden aan- of afwezig kunnen zijn. Soms worden er gastsprekers uitgenodigd.

Vergaderingen kennen meestal een agenda met bijgesloten vergaderstukken. Deze dienen op een efficiënte en betrouwbare wijze te kunnen worden gedistribueerd. Soms wordt een vergoeding aan een deelnemer betaald.

Belangrijke verenigingsfuncties, zoals het online vergadercentrum ondersteunen je daarbij. Het online vergadercentrum is beschikbaar voor het besloten deel van je website, en de samenwerkingsapp voor je mobiel.