VO-raad neemt haar schoolleiderskamer in gebruik

In opdracht van de VO-raad realiseerde Stb een online omgeving, waarin besturen hun schoolleiders kunnen aanmelden voor deschoolleiderskamer. Door de koppeling met het Stb CRM systeem zijn de aanmeldingen direct inzichtelijk voor de organisatie.