“Naast de rijke functionaliteit van het pakket trok ons erg aan in Eudonet Stb dat zij de samenwerking met haar gebruikers hoog in het vaandel heeft.”

aldus Annette Schuurbiers, Manager Bedrijfsvoering

Utrechts Landschap heeft Eudonet Stb gekozen, samen gaan zij voor meer en efficiëntere fondsenwerving

Utrechts Landschap is het eerste landschap dat is opgericht in 1927, daarna is er in elke provincie een Landschap opgericht. Zij beschermen, ontwikkelen en beheren de provinciale eigendommen voor de eeuwigheid door aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Die provinciale eigendommen bestaan uit natuur, erfgoed en landschap, de visie van het Utrechts Landschap is dat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Het Utrechts Landschap biedt de samenleving verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het behouden van de Utrechtse cultuurhistorie , de natuur en leefomgeving van dieren. Dat kan zijn als donateur, als lid of als vrijwilliger.

Om zo persoonlijk mogelijk te kunnen communiceren over de projecten en de behaalde resultaten met verschillende giftgevers (bijvoorbeeld beschermers, donateurs, bedrijfsvrienden), koos het Utrechts Landschap voor het software pakket van Eudonet Stb: Stb Goede Doelen.

Fondsenwerving
Stb Goede Doelen heeft als missie Goede Doelen zo goed mogelijk te helpen met het werven van fondsen om zo hun doelstellingen te realiseren. En natuurlijk ook om dit zo efficiënt mogelijk te doen, waardoor processen minder kosten en minder foutgevoelig zijn. Met de applicatie van Eudonet Stb kan iedereen in de organisatie eenvoudig bij de data waar men voor gemachtigd is, en bovendien kan men door de slim uitgedachte segmentatie en rapportage mogelijkheden heel efficiënt fondsenwerven.

Het Utrechts Landschap is bij uitstek een organisatie die gericht is op samenwerking met veel verschillende stakeholders. Dit wordt op een eenvoudige wijze ondersteund door het pakket van Eudonet Stb.

Functionaliteit
“ Naast de rijke functionaliteit van het pakket trok ons erg aan in Eudonet Stb dat zij de samenwerking met haar gebruikers hoog in het vaandel heeft. We hebben nu een aantal maal mogen deel nemen aan de usergroep. En openheid tussen de klanten maar ook met Eudonet Stb is hierbij bijzonder plezierig:” aldus Annette Schuurbiers, Manager Bedrijfsvoering.

“Wat ook een verademing was, was dat de implementatie van Sb-Goede Doelen snel en foutloos is verlopen. Ondanks dat net is geïmplementeerd wordt het pakket nu al breed gedragen binnen de organisatie” zo vervolgt  Annette Schuurbiers enthousiast .

“ Het Utrechts landschap heeft een heldere visie met betrekking tot hun doelstelling en de wijze waarop ze zaken willen organiseren. Deze duidelijkheid en helderheid heeft heel erg geholpen bij de implementatie” licht Manon Vollmann, Business Development Manager bij Eudonet Stb toe.

“Omdat de applicatie modulair is opgebouwd, kan Utrechts Landschap stap voor stap deze nieuwe functionaliteiten activeren, om nog meer efficiency te realiseren en de communicatie met haar donateurs en beschermers verder te intensiveren. De integratie tussen het CRM en de Website zal hierin van grote toegevoegde waarde zijn” aldus Manon.

U kunt dit bericht delen