“De software van Eudonet Stb stelt ons in staat om vandaag te komen met het antwoord op de vraag die een lid morgen gaat stellen.”

MEER KLANTVERHALEN

De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. In totaal heeft zij bijna 6000 leden. De KNMvD verenigt de in uiteenlopende disciplines werkzame dierenartsen. Met het oog op de belangen van het dier en op de wensen van de consument en samenleving werkt de KNMvD aan de professionele ontplooiing en de maatschappelijke positie van de dierenarts.

Het belang van een kwaliteitsregister
Momenteel zie je in alle branches dat basiskwaliteit vastgelegd moet worden. Dit kan door druk van de overheid of door druk van de maatschappij. “Wij geloven dat onze achterban het vak goed verstaat. Er is namelijk een hele goede opleiding in Nederland. Toch wilden wij de leden helpen hun kwaliteit aan te kunnen tonen.” Aldus Tobias Boerboom. Het kwaliteitsregister geeft richtlijnen waaraan de leden moeten voldoen en biedt mogelijkheid tot nascholing en het registreren hiervan. “Zo kunnen onze leden zich continu professionaliseren.”

Een kwaliteitsregister en CRM-systeem in één
In het traject van de automatisering van het kwaliteitsregister kwam ook de behoefte om het CRM-systeem te vernieuwen. Hierdoor kon steeds geschakeld worden en sluiten de systemen nu naadloos op elkaar aan.

“Een mooi voorbeeld is ons dashboard/ledenportaal voor de leden. Iedere dierenarts heeft een eigen dashboard waarop ze kunnen inloggen. Als zij bijvoorbeeld in het kwaliteitsregister staan ingeschreven zien zij taken die zij nog moet voltooien. Zodra zij die taken uitgevoerd hebben, krijgen wij in ons CRM-systeem melding dat er een controleslag kan plaatsvinden. Doordat het CRM-systeem en het kwaliteitsregister in één zitten, hebben wij te allen tijde onze administratie volledig op orde.” Aldus Tobias Boerboom.

Een overzichtelijk en compleet systeem
Veel processen zijn gemakkelijk en snel inzichtelijk in het systeem van Eudonet Stb. Onder andere de correspondentie en facturatie kunnen op deze manier vlot en gemakkelijk verlopen.

De koppeling tussen het CRM-systeem en het kwaliteitsregister biedt een volledige administratie en optimale ondersteuning aan de leden. Tobias Boerboom vat het als volgt samen: “Dankzij Eudonet Stb hebben wij nu de antwoorden op de vragen die onze leden morgen gaan stellen.”

U kunt dit bericht delen