De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie kijkt terug op een succesvolle implementatie van het CRM pakket van Stb. Op tijd en binnen budget.

Meer over Stb Leden

De NRK verenigt 19 brancheverenigingen in de rubber- en kunststofsector. Tezamen werken de verenigingen binnen de Federatie aan uiteenlopende thema’s variërend van imago, duurzaamheid en circulariteit, arbeidsvoorwaarden en vakonderwijs tot innovatie en technologie. Zowel de leden van de aangesloten brancheverenigingen als de brancheverenigingen zelf worden gezien als leden van de federatie.

Eric Schutjes is als Secretaris en branche manager, verantwoordelijk voor vele zaken binnen de vereniging. Eric kijkt tevreden terug op de keuze voor Stb:

“De complexe structuur van onze vereniging hebben we  goed kunnen vormgeven binnen het ledenpakket van Stb. Ook kunnen we de verschillende verenigingen goed faciliteren richting haar leden en richting stakeholders. De websites en de verschillende ledennetten waarin o.a. de vergaderstukken voor besturen en werkgroepen beschikbaar worden gesteld kunnen eenvoudig vanuit een geïntegreerd systeem worden beheerd.”

“De implementatie hebben we in 2,5 maand kunnen afronden. Dit mede dank zij een voortreffelijke samenwerking in de voorbereiding. Stb hanteert een gestructureerde manier van werken en heeft professionele mensen in dienst” zo vervolgt Eric enthousiast.

“Dat NRK met ons systeem werkt zien wij als groot compliment. De complexe structuur met de vele sub verenigingen zagen we best als een uitdaging, ook in relatie tot de conversie. In de praktijk konden de wensen van NRK prima in de standaard worden opgelost en hebben we het systeem binnen het afgesproken tijdsframe en budget kunnen opleveren” aldus Rob Goijen, directeur van Stb.

U kunt dit bericht delen