“ De implementatie hebben we in 2,5 maand  kunnen afronden. Eudonet Stb hanteert een gestructureerde manier van werken en heeft professionele mensen in dienst”

– Eric Schutjes, secretaris van de NRK

Meer over Stb Leden

De NRK verenigt 19 brancheverenigingen in de rubber- en kunststofsector. Samen werken de verenigingen binnen de Federatie aan uiteenlopende thema’s variërend van arbeidsvoorwaarden en vakonderwijs tot innovatie en technologie. Zowel de leden van de aangesloten brancheverenigingen als de brancheverenigingen zelf worden gezien als leden van de federatie.

Eric Schutjes is als Secretaris en branche manager, verantwoordelijk voor vele zaken binnen de vereniging, waaronder ook het CRM. Eric kijkt tevreden terug op de keuze voor Eudonet Stb:

“De complexe structuur van onze vereniging konden we  goed vormgeven binnen het Leden Pakket van Eudonet Stb. Dit geldt ook voor het faciliteren van de verschillendeverenigingen richting haar leden. De Websites en de verschillende LedenNetten waarin o.a. de vergader stukken voor de werkgroepen beschikbaar worden gesteld kunnen eenvoudig vanuit een geïntegreerd systeem worden beheerd.”

“Dat NRK met ons systeem werkt, zien wij als groot compliment. De complexe structuur met de vele subverenigingen zagen we best als een uitdaging, ook in relatie tot de conversie. In de praktijk konden alle wensen van NRK prima in de standaard worden opgelost en hebben we het systeem binnen het afgesproken tijdsframe en budget kunnen opleveren” aldus Rob Goijen, directeur van Eudonet Stb.

U kunt dit bericht delen