Eudonet Stb is ISO 27001 gecertificeerd

Voor beveiliging en privacy van data is binnen Eudonet Stb altijd veel aandacht geweest, zowel in de software, binnen de organisatie als bij de keuze van onze partners. Wij zijn in 2019 een project gestart om ons ISO 27001 te certificeren. ISO 27001 is het certificaat dat aantoont dat de organisatie zeer zorgvuldig omgaat met de beveiliging van jouw data en privacy. Het is een intensief traject dat samen met externe gecertificeerde auditors wordt gedaan. Met trots kunnen we melden dat Eudonet Stb voor de certificering is geslaagd, en nu formeel ISO 27001 gecertificeerd is!

Een bevestiging voor ons, en een goed gevoel voor jou. Elk jaar vindt er een her-audit plaats om te bewaken dat Eudonet Stb aan de hoge Europese beveiligingsnormen blijft voldoen.