Gebruikers van CollecteWeb kunnen deelnemen aan de Change Advisory Board CollecteWeb

Deze groep adviseert over belangrijke wijzigingen om deze software actueel en gebruiksvriendelijk te houden

Gebruikersgroep CollecteSuite

Tijdens de sessies van de Gebruikersgroep worden gebruikerswensen ingebracht en gezamenlijk beoordeeld door de gebruikers en de product owner van Stb CollecteSuite. Via deze groep hebben de gebruikers zeggenschap over de ontwikkeling van de applicatie en daarnaast is het een platform om gemakkelijk ervaringen, kennis en best practices uitwisselen met andere goede doelen te delen die CollecteSuite gebruiken.

U kunt dit bericht delen