Met de modulaire software van Eudonet Stb,
kies je voor een duidelijke projectaanpak!

Bij de uitvoering van jouw project werken wij volgens een beproefde ICT projectmanagement-methode. Het project wordt daarbij onderverdeeld in meerdere fasen (sprints), waarbij steeds duidelijk wordt omschreven wat je van ons kunt verwachten. Dit schept naast duidelijkheid ook grip op doorlooptijd en budget!