WAAROM HET BELANGRIJK IS OM CONTACTPERSONEN TE SEGMENTEREN

Communicatiecampagnes moeten nauwkeurig gericht zijn op de contacten die je wilt bereiken. Jullie database, jullie grootste troef, moet daarom goed gesegmenteerd zijn om het versturen van je berichten te optimaliseren en dus de juiste mensen te bereiken.

 

Segmenteer om de communicatiestrategie van je organisatie te bepalen

Segmenteren van je database is het op homogene wijze groeperen van contacten volgens zelf bepaalde, al dan niet complexe, criteria. Deze actie wordt uitgevoerd om specifieke berichten te sturen die interessant kunnen zijn voor een van deze groepen.

Door hergroepering van de contacten op basis van deze criteria, optimaliseer je de structuur van de informatie waarover je beschikt en krijg je inzicht in de dynamiek in je database. Trends worden zichtbaar door te segmenteren op basis van leeftijd, geslacht, contactkanaal (zoals sociale netwerken, website, winkel, enz.), het wel of niet openen van een nieuwsbrief of welk ander criterium dat voor jouw organisatie belangrijk is.

Op strategisch niveau kan segmentatie van je contactenbestand een sleutelrol bij de besluitvorming spelen: het kan een goede basis zijn voor je communicatieplan, om bijvoorbeeld campagne strategieën voor de verschillende segmenten te ontwikkelen. Het stelt je namelijk in staat te bepalen wat de beste momenten in het jaar zijn om contact te leggen en zo je jaarplan en bijbehorende doelstellingen te bepalen zoals bijvoorbeeld digitale campagnes, evenementen en nieuwsbrieven.

Segmentatie is een onmisbare stap voor effectieve targeting, wat het succes van jouw offline en online campagnes bepaalt.

Segmenteer om de relatie met je contacten te personaliseren

Wanneer je het communicatieplan in hoofdlijnen hebt uitgewerkt, kun je je campagnes tot in detail plannen. Als je wilt dat elk contact zich uniek en gezien voelt, moet de interactie met hen kloppen met de eerdere communicatie die je met hen hebt gehad. Daarbij gebruik je de informatie die in het CRM staat. Door daarop te segmenteren zorg je ervoor dat je op precies de juiste manier communiceert met al je contacten. Voor een donateur, lid of cursist is het natuurlijk geweldig als je hen een nieuwsbrief stuurt over een onderwerp dat hen interesseert.

 

Segmenteer om campagnes gemakkelijker te automatiseren

Segmentering van jullie database is ook zinvol in het kader van Marketing Automation. Bijvoorbeeld om automatisch een herinnering te sturen naar iedereen die de laatste e-mail niet heeft geopend.

Door de data op basis van verschillende criteria te segmenteren en bepaalde acties te automatiseren, maak je tijd vrij voor andere zaken. Het vraagt uiteraard wel discipline op gebied van het kwalificeren van contactmomenten, kennis van profielen en achtergronden, et cetera bij iedere relatie.

Segmenteer om je conversiestrategie te analyseren en bij te stellen

Segmenteren geeft een helder beeld en inzicht bij het analyseren van resultaten nadat de campagnes zijn afgerond.

Welke categorieën zijn actief en hoe is dat na verloop van tijd? Welk type contacten heeft de  grootste betrokkenheid? Op welk moment kun je ze het beste benaderen? Met tracking links breng je de belangrijkste trends binnen je database in beeld.

Segmentatie helpt niet alleen bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën, maar ook bij het ontwikkelen van de algemene strategie op micro en op macro niveau, dankzij 360° inzicht. Als je segmenteert kun je de reacties op de campagnes analyseren en bijvoorbeeld ook de zwakke en sterke punten van je campagnes zien. Die inzichten kun je weer gebruiken om je strategie voor op zowel korte als middellange termijn bij te stellen om je resultaten te verbeteren.

WAT IS DE BESTE MANIER OM CONTACTPERSONEN TE SEGMENTEREN?

Wat zijn de bewezen methodes om contacten goed te segmenteren op gebied van indicatoren, het bijwerken van jullie database en het gebruik van scores en filters?

Kies de juiste methode om te segmenteren

Neem afscheid van de spreadsheet als instrument voor het beheren van jullie contacten. De beste oplossing om informatie te centraliseren en je contactmomenten te optimaliseren, is een CRM-oplossing. Hiermee kun je jouw contacten eenvoudig segmenteren en scores toekennen om ze beter te targeten in e-mailcampagnes. Meestal wordt een e-maileditor aangeboden in de basisfunctionaliteiten van CRM’s. Dit heeft onder andere als voordeel dat je kunt communiceren met de verschillende segmenten zonder je CRM applicatie te hoeven verlaten, terwijl  alle data verwerkt worden in overeenstemming met de AVG.

Eudonet Stb werkt samen met Spotler voor het optimaliseren van E-mailmarketing campagnes, middels de Stb-Connector tool.

 

Werk het bestand regelmatig bij

Het belangrijkste bij segmenteren is het verzamelen en centraliseren van informatie in één en dezelfde oplossing. Door je data te centraliseren, kunnen er verbanden worden gelegd op basis van zelf te kiezen criteria.

Jouw database heeft echter alleen waarde als de database steeds wordt bijgehouden en bijgewerkt. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld meerdere malen ‘retour afzender’ of dubbele contactmomenten met dezelfde persoon.

Gebruik de juiste criteria om te filteren en resultaten te behalen

Welke segmentatiecriteria kies je? Een vraag die eenvoudig lijkt maar waarop het antwoord niet zo makkelijk te geven is. Omdat de segmentering van je contactenbestand afhangt van de branche, diensten en producten en daarnaast ook van doelstellingen. En verder spelen interne processen en strategie een rol in de keuze van de segmentatiecriteria. Een ledenorganisatie zal niet op dezelfde manier segmenteren als een goed doel of een opleidingsinstelling.

De RFM-score is een van de meest gebruikte segmentatie methodes (recentheid, frequentie, bedrag). Maar de interesse score is een goed alternatief: dan kijk je niet naar de laatste transacties, maar naar de interesses van je contacten. Voor segmentaties kunnen de volgende criteria ook afzonderlijk of in onderling verband worden gebruikt om andere persoonlijke resultaten te halen en te bepalen welke segmenten de grootste potentie hebben:

  • Persoon, bedrijf, vereniging, etc.
  • Type transacties: aankoop, verhuur, schenking, etc.
  • Type contact: groot account, incidentele koper, etc.
  • Geografisch gebied
  • Sociaal-professionele categorie
  • Leeftijd / generatie
  • RFM
  • Type betaling: tikkie, automatische incasso, online creditcard, etc.
  • E-mail openen / klikken op links
  • Alle andere gegevens die worden verzameld, bijvoorbeeld tijdens een enquête.

Segmentaties stellen je in staat te bepalen wat de beste momenten en manieren zijn om je contacten te benaderen. Het is makkelijker om acties en campagnes op te zetten door de segmenten homogeen te maken. Door segmentering op basis van de bepaalde criteria krijgen de segmenten voldoende omvang en wordt het aantal segmenten niet te groot waardoor je communicatie niet te versnipperd wordt: te veel segmenten kunnen contraproductief zijn.

 Als je de criteria voor de groeperingen hebt bepaald, kunnen segmenten bepaald worden om e-mailcampagnes te starten. Deze segmenten zullen in de loop van de tijd veranderen en aangepast moeten worden op basis van je doelstellingen en je activiteiten.

MAAK SEGMENTATIE MAKKELIJKER MET EUDONET STB CRM

Dankzij de geavanceerde filters maakt het CRM van Eudonet Stb het zoeken naar segmenten en contacten in je database makkelijk. Met de krachtige e-maileditor kun je campagnes in jullie huisstijl maken en vervolgens eenvoudig de impact van je campagnes analyseren. Het CRM van Eudonet Stb stelt je in staat gegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving op gebied van AVG

Wil je weten hoe EudonetStb deze tips bij jouw organisatie kan toepassen?

U kunt dit bericht delen