Graag ontvang ik:

op e-mail adres*

mijn naam
 

Wij gebruiken het opgegeven e-mailadres om de gewenste informatie toe te zenden. Korte tijd na verzending zullen wij via dit e-mailadres verifiëren of de informatie aan uw wensen voldeed en of u nog verdere vragen heeft. Wanneer u uw naam aangeeft, kunnen wij u met uw naam aanspreken.

AVG wetgeving proof?

AVG-tip :
maak duidelijk wat het
verwerkingsdoeleinde is.

Mogelijke persoonsgegevens, zoals uw naam en persoonlijk e-mailadres, die wij in deze informatievoorziening aan u verwerken, behandelen wij vertrouwelijk en alleen voor het hierboven beschreven doeleinde. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het beschreven doel.

AVG-tip :
informeer de betrokkene
over mogelijke uitvoer van
gegevens en bewaartermijnen.

AVG wetgeving proof?

Met het bevestigen en verzenden van uw aanvraag geeft u toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres voor het doel en op de wijze zoals hierboven vermeld.

AVG wetgeving proof?

AVG-tip :
Zorg voor een aantoonbare
wettelijke verwerkingsgrond, in dit
geval toestemming.

Meer informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring. Wilt u door Eudonet Stb via nieuwsbrieven en themaberichten op de hoogte gehouden worden van voor u relevante informatie en ontwikkelingen? Klik hier