Graag ontvang ik:

op e-mail adres*

mijn naam
 

Wij gebruiken het opgegeven e-mailadres om de gewenste informatie toe te zenden. Korte tijd na verzending zullen wij via dit e-mailadres verifiëren of de informatie aan je wensen voldeed en of je nog verdere vragen hebt. Wanneer je je naam aangeeft, kunnen wij je met je naam aanspreken.

AVG wetgeving proof?

AVG-tip :
maak duidelijk wat het
verwerkingsdoeleinde is.

Mogelijke persoonsgegevens, zoals je naam en persoonlijk e-mailadres, die wij in deze informatievoorziening aan je verwerken, behandelen wij vertrouwelijk en alleen voor het hierboven beschreven doeleinde. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het beschreven doel.

AVG-tip :
informeer de betrokkene
over mogelijke uitvoer van
gegevens en bewaartermijnen.

AVG wetgeving proof?

Met het bevestigen en verzenden van je aanvraag geef je toestemming voor het verwerken van je e-mailadres voor het doel en op de wijze zoals hierboven vermeld.

AVG wetgeving proof?

AVG-tip :
Zorg voor een aantoonbare
wettelijke verwerkingsgrond, in dit
geval toestemming.

Meer informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan vind je in onze privacyverklaring. Wil je door Eudonet Stb via nieuwsbrieven en themaberichten op de hoogte gehouden worden van voor jou relevante informatie en ontwikkelingen? Klik hier